KLJUČNE STORITVE

Dobrodošli v Molekooli!

Molekoola je svetovalno združenje izkušenih poslovnih, marketinških, komunikacijskih in voditeljskih strokovnjakov. S pomočjo preoblikovalnega razmišljanja  snujemo, gradimo in upravljamo trajnostne blagovne znamke.

Verjamemo v blagovne znamke prihodnosti, ki uravnoteženo uporabljajo naravni, družbeni, človeški, proizvodni in finančni kapital ter trajnostno vzdržnost spreminjajo v prihodnost blagostanja za vse.

Gradnja blagovnih znamk 80%
Digitalni marketing 60%
Vsebinski marketing 70%
Marketing družbenih medijev 50%
Odnosi z javnostmi 50%
Korporativne komunikacije 50%

Kako delujemo?

S preizkušeno Architecting® metodologijo snujemo in krepimo kapital blagovnim znamkam, gradimo sistematične marketinške strategije, spodbujamo razvoj inovativnih kultur in praks korporativnega upravljanja v štirih strateških korakih.

 

1. ANALIZA

Revizija in preučitev podjetij:

 • interne, ad-hoc, tržne raziskave,
 • poslovni načrti, bilance stanja,
 • intervjuji s ključnimi deležniki,
 • poglobljena analiza.

2. ZAGON

Prepoznava priložnosti, določitev vizije:

 • prepoznava težav in izzivov,
 • konsolidacija statusa,
 • vzpostavitev miselnih struktur,
 • določitev vizije, poslanstva in ciljev.

3. USTVARJANJE

Postavitev strategije, akcijskih načrtov in izvedbe:

 

 • določitev ekipe in dodelitev nalog,
 • viharjenje,
 • izbira strategije, akcijskega načrta, definicija KPI,
 • predstavitev, potrditev.

4.IZVAJANJE IN MERITVE

Priprava podjetij za sistematično rast in trajno nadgrajevanje:

 

 • potrditev vlog in nalog,
 • izvedba časovnice,
 • sledenje ciljem in ključnim kazalnikom uspešnosti (KPI),
 • meritve in izboljšave.

Naše ključne storitve

Gradnja blagovnih znamk

Ustvarjanje poslovnega, kulturnega in individualnega tkiva, ki prepreda podjetje in blagovno znamko, kjer zaposleni sledijo viziji blagovne znamke, skupnem poslanstvu in vrednotam. Krepitev kulture, ki spodbuja inovacije, rešuje izzive, omogoča sprejemanje notranjih odločitev in zagotavlja učinkovito izkustveno doživetje uporabnika.

 

 

 

Znanja, poslovne prakse in metodologije, ki gradijo blagovno znamko, ustvarjamo z naslednjimi svetovalnimi storitvami:

 • analiza blagovne znamke in raziskave,
 • strategija blagovne znamke,
 • poimenovanje blagovne znamke,
 • (re)pozicioniranje blagovne znamke,
 • arhitektura blagovne znamke,
 • upravljanje blagovnih znamk,
 • pripovedovanje zgodb,
 • meritev kapitala blagovne znamke, širitev blagovne znamke, razvoj podznamk,
 • izobraževanje o blagovnih znamkah, notranja izgradnja blagovnih znamk in mednarodna govorništva o blagovni znamki.

Ponujamo izobraževalne in vodene strateške delavnice in svetovanja, ki temeljijo na reševanju izzivov:

 • poslanstvo, vizija in vrednote, usklajenost vrednosti blagovnih znamk,
 • DNK in identiteta blagovne znamke,
 • arhitektura blagovne znamke,
 • strategija zagonskih in nastajajočih blagovnih znamk,
 • razvoj novih izdelkov in storitev, zasnova blagovnih znamk.

Strateško marketinško načrtovanje usmerjeno v uporabnika

Določanje velikosti in segmentiranje trga, vrednotenje konkurence, izbor in opredelitev konkurenčnih prednosti in vrednosti, opredelitev modela distribucije, določitev in analiza kupcev, določanje ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), opredelitev marketinških kanalov, strategij in akcijskih načrtov, izvedba, meritve.

 • Digitalni marketing
 • Vsebinski marketing

Zasnova visoko kakovostnih vsebin, ki gradijo blagovno znamko in privabljajo, obveščajo in vključujejo občinstvo.

 • Marketing družbenih medijev

Doseganje, vključevanje, gradnja skupnosti in vrednosti v družbenih medijih.

Oblikovanje odgovornih korporacijskih komunikacijskih kultur

Upravljanje celovitih akcij, ki gradijo trajno zaupanje in odgovorno upravljajo podjetja s pomočjo podatkov in vpogledov.

Ustvarjamo strukturirane programe komuniciranja, uvajamo prakse in metodologije za doseganje merljivih rezultatov:

 • pregled trga in analiza,
 • določitev deležnikov, analiza in nagovor,
 • upravljanje odnosov s ključnimi deležniki,
 • korporativne komunikacije in javne zadeve,
 • korporativno upravljanje in korporativno državljanstvo,
 • upravljanje z ugledom podjetja in krizno komuniciranje,
 • mnenjsko voditeljstvo,
 • proaktivni, reaktivni in strateški odnosi z mediji,
 • korporativna kultura in interne komunikacije,
 • kartiranje organizacije in uglaševanje vrednot in vrednosti.